Tjänster

Värdering & Analys

Värdering & Analys

Behöver du ett opartiskt värdeutlåtande är du välkommen till oss.

CSP skogskonsult med sitt samarbete med Norrbryggan är ett etablerat värderingsföretag och vi åtar oss uppdrag av såväl enstaka objekt som mycket omfattande fastighetsportföljer.

Vi värderar i princip samtliga kategorier av fastigheter och det kan röra sig om:

 • hyresfastigheter
 • kommersiella objekt
 • industrifastigheter
 • specialfastigheter
 • hotell
 • projekt
 • råmark
 • byggrätter
 • exploateringsobjekt
 • skog
 • lantbruk

Skogsbruksplanering & stämpling

Skogsbruksplanering & stämpling

Stämpling

Genom att stämpla skogen före försäljning får markägaren ett bra underlag och tillsammans med ett anbudsunderlag blir det enkelt att jämföra priser från olika virkesköpare. Säljaren vet även direkt hur mycket pengar affären kommer att ge. Vid stämpling mäts alla träd inom området och tillsammans med ett stort antal höjdmätningar kan sedan volymerna för området bestämmas.Vid stämplingen bestäms även naturhänsynen.  I detta moment är markägarens synpunkter viktiga. Stämplingen sker med dataklave (Haglöfs Digitech Professional) och uppgifterna används sedan i ett program (Haglof Management Systems) som ger stämplingsrapport. Även en karta medföljer.

Skogsbruksplaner

En väl uppdaterad skogsbruksplan är det viktigaste planeringsverktyget för dig som markägare. Det ger dig en samlad bild över hela fastigheten. Genom att följa åtgärdsförslagen kan du ständigt öka både naturvärdena och produktionen, vilket ger dig förbättrad ekonomisk avkastning.