Om företaget

Företaget drivs av Caroline Sundberg Pouchard, jägmästare sedan 2003. Caroline är utbildad jägmästare och är av Aspect Auktoriserad Lantbruksvärderare. Hon är främst inriktad på värdering och marknadsanalys av skogs- och lantbruksfastigheter samt fastighetsrättsliga frågor inom samma ämnesområde. Caroline har ett förflutet inom Skogsstyrelsen, Norra Skogsägarna och NAI Svefa.

Våra högskoleutbildade fastighetsvärderare är auktoriserade av Samhällsbyggarna (Samfundet för fastighetsekonomi). En auktorisation innebär bland annat att man har erforderlig kompetens för uppdraget, tystnadsplikt och självständighet.